Deze serie heeft een modern appartement als onderwerp. De geheel aangeleverde serie wordt getoond, niet alle beelden worden door de opdrachtgever geplaatst. Het geeft een juiste indicatie van de aan te leveren hoeveelheid foto's bij een opdracht. Om de gehele foto te zien dient u deze even aan te klikken.