Een beknopt, incompleet, overzicht van in 2018 gefotografeerde opdrachten.